werkwijze


voor wie?

U kunt zich bij de praktijk aanmelden voor psychische problemen:

  • met angstklachten
  • met stemmingsklachten
  • die het gevolg zijn van traumatische ervaringen

Soms vormt een belangrijke verandering in uw leven, zoals een ingrijpende gebeurtenis of de overgang naar een nieuwe levensfase, aanleiding tot het ontwikkelen van psychische klachten. Denkt u hierbij aan de confrontatie met een lichamelijke ziekte of verlies van een dierbare en aan grote veranderingen zoals uit huis gaan, ouderschap en pensionering. Als hierdoor psychische problemen ontstaan, kunt u zich hiervoor aanmelden.

De praktijk is gespecialiseerd in psychische problematiek die samenhangt met lichamelijke ziekte.


aanmelding

Als u overweegt psychotherapie te zoeken, kan het verstandig zijn eerst met uw huisarts te overleggen. Als u zich aanmeldt, dient u een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.

U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier (zie onder 'Aanmelden').

Voor een kennismakingsgesprek vindt er eerst een telefonische screening plaats, om te beoordelen of u in deze praktijk aan het juiste adres kunt zijn.


kennismakingsgesprek

Tijdens de kennismaking vindt nader onderzoek naar uw klachten en problemen plaats met behulp van een gesprek en een vragenlijst. Op basis van deze kennismaking wordt met u besproken welke behandelmogelijkheden er in de praktijk zijn, van welke diagnose er sprake is en welk behandelplan er kan worden overeengekomen.

Een kennismakingsgesprek is een consult van maximaal 60 minuten. U dient een verwijsbrief, zorgverzekeringspas en legitimatiebewijs mee te nemen naar dit gesprek.


voor wie niet?

Vanwege beperkte openingstijden en capaciteit, kan deze praktijk geen patiënten in zorg nemen die afhankelijk zijn, of kunnen worden, van 24-uurs bereikbaarheid voor opvang bij crises. Hiervoor is behandeling bij een GGZ-instelling aangewezen.