psychotherapie

De praktijk is op dit moment niet meer geopend voor psychotherapie.post-master opleiding

Psychologen kunnen supervisie of leertherapie volgen

in het kader van de post-master opleidingen tot:

gz-psycholoog | cognitief gedragstherapeut VGCt | psychotherapeut | klinisch psycholoog