psychotherapie


Psychotherapie is een gesprekstherapie. Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten en het verbeteren van de kwaliteit van uw leven.

De duur van één consult is 45 minuten. De lengte van een psychotherapie varieert. Soms zijn er maar enkele consulten nodig, gericht op het versterken van kracht en het vinden van een goede aanpassing aan levensomstandigheden. Bij langer bestaande psychische problemen is vaak meer tijd en oefening nodig om negatieve ervaringen of moeilijke gevoelens te verwerken, anders aan te kijken tegen ervaringen en nieuwe situaties beter aan te kunnen pakken.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken: www.vgct.nl ('publieksinfo'), www.emdr.nl ('voor clienten') en www.psychotherapie.nl ('wat is psychotherapie').


Behandelmethode

In deze praktijk wordt gewerkt met de volgende methoden:

CGT - cognitieve gedragstherapie

ACT - acceptatie en commitment therapie, een vorm van gedragstherapie

EMDR - eye movement desensitization and reprocessing

IPT - interpersoonlijke therapie

SFT - schemagerichte therapie


Werkwijze

Kosten

Aanmelden