over mij


Mijn naam is Irene de Vlaming (1973). In mijn praktijk geef ik sinds 2016 psychotherapie vanuit cognitief gedragstherapeutische inzichten en met een persoonsgerichte benadering. Ook geef ik al jaren supervisies aan psychologen in opleiding en coachende gesprekken.

Na de afronding van mijn universitaire studie Klinische en Gezondheidspsychologie (Leiden, 1998), volgde ik tot 2010 de postmaster opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Gedurende deze opleidingen werkte ik op verschillende afdelingen van GGZ Delfland.

Vanaf 2010 is mijn specialisatie medische psychologie geworden, met als aandachtsgebied angst en psychotrauma bij lichamelijke klachten. Eerst heb ik 8 jaar in verschillende algemene ziekenhuizen gewerkt met mensen die met een lichamelijke ziekte te maken kregen en/of medische ingrepen moesten ondergaan.

Sinds 2018 werk ik naast mijn eigen praktijk bij de Vruchtenburg, een afdeling van de FortaGroep Rotterdam, waar psychologische zorg geboden wordt gericht op de gevolgen van kanker. In samenwerking met het Helen Dowling Instituut in Bilthoven houd ik mij bezig met wetenschappelijk onderzoek. Hiernaast ben ik actief betrokken bij de postmaster BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog, curriculum Leiden (RINO Groep Utrecht).


Beroepsregistraties:


gezondheidszorgpsycholoog | klinisch psycholoog nr. 09059624425 psychotherapeut nr. 29059624416

supervisor/leertherapeut (www.vgct.nl)

EMDR Europe practitioner (www.emdr.nl)

inschrijving in het deskundigenbestand (www.nvpo.nl)

Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (www.nvgzp.nl)

www.lvmp.nl

www.lvvp.info


publicaties


Vlaming, I.H., de. Casus: EMDR bij acuut geheugenverlies (2016). EMDR-magazine, 11, 20-21.

Vlaming, I.H., de, Arts, W. & Vreeswijk, M. van. Acceptatie en commitment therapie in een groep voor de paniekstoornis met en zonder agorafobie. Een pilot-studie naar werkzaamheid en de voorspellende waarde van acceptatie (2013). Tijdschrift Gedragstherapie, 46, 139-160.

Arrindell, W.A., Vlaming, I.H., de, Eisenhardt, B.M., Berkum, D.E., van & Kwee, M.G.T. (2002). Cross-cultural validity of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 159-176.

Arrindell, W.A. & Vlaming, I.H., de (2000). De Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale – Nederlandse bewerking (Y-BOCS-NL): onderscheidend vermogen. Diagnostiekwijzer, 3, 90-95.

Arrindell, W.A. & Vlaming, I.H. (1999). De Yale Brown Obsessive Compulsive Scale – Nederlandse bewerking (Y-BOCS-NL). Gedragstherapie, 32 (1), 69-76.