kwaliteit


Om vertrouwelijk te kunnen werken met een psycholoog, is het belangrijk dat het gevoelsmatig klikt. Tegelijkertijd bestaan er ook professionele regels en kaders waarop u moet kunnen vertrouwen wanneer u zich aanmeldt. Hieronder worden deze toegelicht.


kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders zijn verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit statuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van De Vlaming Psychologie is voor patienten ter inzage beschikbaar in de praktijk.


inschrijving in het BIG-register

Irene de Vlaming is ingeschreven in het BIG-register als klinsch psycholoog en als psychotherapeut (zie onder 'de psycholoog-beroepsregistraties' vermeld).

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Het BIG-register is een van de instrumenten van de Wet BIG. Een klinisch psycholoog is in de Wet BIG ingeschreven in het specialismeregister van de gezondheidszorgpsycholoog. Om in dit register ingeschreven te blijven staan als specialist, dient een klinisch psycholoog zich iedere vijf jaar te herregistreren op basis van voldoende werkervaring en deskundigheidsbevordering, waaronder bijscholing en intervisie. Een klinisch psycholoog is opgeleid om complexe problematiek te behandelen en kan op basis hiervan tevens als psychotherapeut in het BIG-register worden ingeschreven.


intervisie

Voor het op peil houden van kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat klinisch psychologen en psychotherapeuten regelmatig intervisiebijeenkomsten houden, waarin casuïstiek vertrouwelijk en geanonimiseerd wordt besproken met ervaren collegae.


beroepscode

De Vlaming Psychologie onderschrijft en hanteert de volgende beroepscodes:

- Beroepscode voor Psychologen (2015; www.psynip.nl) van het Nederlands Instituut van Psychologen

- Beroepscode voor Psychotherapeuten (2007; www.psychotherapie.nl) van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie


privacystatement

De Vlaming Psychologie verwerkt persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hiervoor het volgende privacystatement van toepassing.


in geval van een klacht

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt behandeld, kunt u dit altijd het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden en vaak is er een oplossing mogelijk. Het is goed mogelijk dat de kwaliteit van uw behandeling hierdoor verbetert.

Als het niet lukt om samen met uw behandelaar tot een oplossing te komen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten. U kunt gebruik maken van onderstaande link, ook terug te vinden op de website www.lvvp.info. U kunt overleggen met een klachtenbemiddelaar. Mocht ook klachtenbemiddeling geen oplossing bieden, dan kunt u overwegen de klachtencommissie van de LVVP aan te schrijven.

www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/


meer informatie

Meer informatie over behandeling door een vrijgevestigde psycholoog, leest u hier in de cliëntenfolder van de beroepsvereniging LVVP.

De Vlaming Psychologie zal in 2020 door de LVVP worden gevisiteerd voor kwaliteitsdoeleinden.